Podmínky použití

Vítejte v online kasino automatech zdarma! Tyto Podmínky použití popisují pravidla a předpisy pro používání našich webových stránek. Vstupem na naše webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

Podmínky použití

Způsobilost

Chcete-li používat bezplatné online kasinové automaty, musíte být starší 18 let nebo být plnoletým ve vaší jurisdikci, podle toho, která hodnota je vyšší. Používáním automatů Free Online Casino potvrzujete, že máte právní způsobilost k uzavření těchto Podmínek používání a že budete dodržovat všechny zde uvedené podmínky.

Duševní vlastnictví

Veškerý obsah, včetně, ale bez omezení na text, grafiku, loga, obrázky a software, na Free Online Casino Slots je majetkem Free Online Casino Slots nebo jejich poskytovatelů licencí a je chráněn zákony o autorských právech. Bez výslovného písemného souhlasu Free Online Casino Slots nesmíte upravovat, kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo distribuovat žádný obsah, vcelku ani zčásti.

Omezení

Souhlasíte s tím, že budete bezplatné online kasinové automaty používat pouze pro zákonné účely a v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Nesmíte používat automaty zdarma online kasino žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit jakýkoli server nebo síť (sítě) připojené k jakémukoli serveru nebo narušovat používání a užívání bezplatných online kasinových automatů jinou stranou. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakékoli části automatů zdarma online kasina nebo k jakýmkoli jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k jakémukoli serveru prostřednictvím hackování, dolování hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Zřeknutí se záruk

Free Online Casino Slots neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, pokud jde o provozování Free Online Casino Slots nebo informací, obsahu, materiálů nebo produktů obsažených v Free Online Casino Slots. Výslovně souhlasíte s tím, že používáte bezplatné automaty online kasina na vaše výhradní riziko. Online kasinové automaty zdarma nezaručují, že automaty zdarma online kasino budou nepřerušené nebo bezchybné, ani neposkytuje žádnou záruku ohledně výsledků, kterých lze dosáhnout při používání automatů zdarma online kasina.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě nebudou hrací automaty online kasina zdarma vůči žádné straně odpovědné za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo nemožností používat automaty zdarma online kasino nebo jakýkoli obsah na online kasinu zdarma. Automaty, i když byly automaty Free Online Casino upozorněny na možnost takových škod.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit herní automaty zdarma online kasino, jejich přidružené společnosti a jejich příslušné úředníky, ředitele, zaměstnance, agenty, poskytovatele licencí a dodavatele za všechny nároky, ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených poplatky za právní zastoupení, vyplývající z nebo v souvislosti s vaším používáním bezplatných online kasinových automatů.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Podmínky použití se budou řídit a vykládat v souladu se zákony NU, aniž by uváděly v platnost jakékoli principy konfliktu práva. Jakékoli právní kroky nebo řízení vyplývající z těchto Podmínek použití nebo Automatů zdarma online kasina nebo s nimi související budou předloženy výhradně soudu příslušné jurisdikce v NU.

Změny těchto podmínek použití

Free Online Casino Slots si vyhrazuje právo provést změny těchto podmínek kdykoli bez upozornění. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto podmínky kvůli případným aktualizacím nebo změnám.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto Podmínek použití, kontaktujte nás na adrese [email protected].